Το Ίδρυμα Blue Zone ITS θα φιλοξενεί περιοδικά θεματικές εκδηλώσεις με επίκεντρο τη διάδοση του επιχειρηματικού πολιτισμού.

Στις συναντήσεις θα συμμετέχουν επιτυχημένα πρόσωπα του χώρου με στόχο την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Διαδικτυακό σεμινάριο

Vuoi partecipare come pubblico ai webinar? Prenota il tuo posto!

condividi questa pagina su