Τα μαθήματα ITS προορίζονται σε διπλωματούχους (αποφοίτους δευτεροβάθμιας) που επιθυμούν να ακολουθήσουν μια εκπαιδευτική πορεία, αποκτώντας τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αναζητούν οι εταιρείες.

Η συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, όπως πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, τοπικές αρχές, επιχειρήσεις, εταιρείες και start up επιτρέπει στους μαθητές να εισέλθουν άμεσα στον κόσμο της εργασίας: σήμερα τα μαθήματα ITS χαρακτηρίζονται από ποσοστά επαγγελματικής αποκατάστασης (placement) της τάξεως του 80%.

Οι εκπαιδευτικές προσφορές προωθούν τη χρήση νέων τεχνολογιών και την εφαρμογή τους με στρατηγικό τρόπο για την προώθηση και ανάπτυξη της χώρας.

Το Ίδρυμα ITS Blue Zone προσφέρει μια διαδρομή κατά την οποία οι (μελλοντικοί) φορείς του τουριστικού τομέα, θα διαμορφωθούν-εκπαιδευτούν κατάλληλα.

Μετά το τέλος των μαθημάτων ITS Blue Zone, οι φοιτητές θα έχουν λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση -και τα κατάλληλα (καινοτόμα) εργαλεία- για να μπορούν να εφαρμόσουν τις κατάλληλες στρατηγικές προκειμένου να επηρεάσουν τις διαδικασίες υπέρ της εταιρείας για την οποία θα εργάζονται.

Vuoi maggiori informazioni sui prossimi corsi? Indicaci come possiamo contattarti

μοιραστείτε αυτήν τη σελίδα